Tìm kiếm : Giá từ : ~ Đến :

Trang nhất » Sản phẩm » Tổng đài nội bộ

Tổng đài nội bộ

Tổng đài Adsun FX 208 PC 2 trung kế và 8 line nhánh
Tính năng nổi bật: - Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Nhiều kiểu đổ chuông: cùng lúc, xoay vòng, nhóm máy nhánh theo thứ tự ưu tiên(Hunting), Quản lý cuộc gọi thông qua máy tính(đảo cực/tự động), Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, Chọn trung kế gọi ra ngoài, Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế. Và rất nhiều tính năng tiện ích khác (tham khảo thêm trong catalog).
Giá : 2 250 000 VND
Đăng ngày 23-11-2013 01:48:00 PM
Tổng đài điện thoại Adsun FX 106, 1 trung kế và 6 line nhánh
Tổng đài 1 trung kế và 6 line nhánhTính năng nổi bật:- Cài đặt lập trình rất thuận tiện bằng máy điện thoại thường, lệnh đơn giản, nhiếu chế độ đổ chuông: cùng lúc, phân biệt chuông nội bộ và chuông bên ngoài, mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi di động, liên tỉnh, quốc tế. Và rất nhiều tính năng tiện ích khác (tham khảo thêm trong catalog).
Giá : 1 550 000 VND
Đăng ngày 23-11-2013 01:32:00 PM